Centalne ogrzewanie

Centralne ogrzewanie (CO)

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki . Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze. Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie (centralne ogrzewanie etażowe), jeden budynek, kilka budynków, a nawet całe miasta.

W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą. W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem. Z uwagi na to, iż ogrzewanie grawitacyjne wymaga zastosowania rur o większej średnicy i większej powierzchni grzejników (znacznie mniejszy przepływ czynnika grzewczego przez grzejniki), obecnie prawie w ogóle nie jest stosowane. Także w małych budynkach (np. domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony nisko gabarytowy (mniejszy przkrój rur , mniejszy złóg wody, szybsze dogrzewanie czynnika grzewczego ).

Nowoczesne systemy centralnego ogrzewania w oparciu o kotły (gazowe) kondensacyjne lub zamkniętymi komorami spalania zapewniają najlepsze parametry zużycia energi a rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w ramakch zespołu kombo ( kocioł gazowy, kocioł stałopalny, kocioł gazowy kominek z płaszczem wodnym, lub w/w plus ekosolar ) pozwalają na daleko idącą elastykę stosowania C.O. w wybranych budynkach.

 

   
   
Copyright 2009 Brej-Tom-Tech USUGI HYDRAULICZNE
Powered by 2009 © BresIT
tworzenie stron sklep internetowy