Instalacje wodne

Instalacja wodna lub instalacja wodociągowa (wodociąg) - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

Materiały, z których mogą być wykonywane przewody instalacji wodnych:

tworzywo sztuczne

 •   polibutylen (PB)
 •   polietylen wysokiej gęstości usieciowany (PE-X)
 •   kopolimer blokowy polipropylenu (PP-B)
 •   kopolimer polipropylenu (PP-H)
 •   kopolimer statystyczny polipropylenu (random) (PP-R)
 •   warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gęstości (PE-X/Al/PE-HD)
 •   warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (PE-X/Al/PE-X)
 •   warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu (PP-R/Al/PP-R)
 •   polichlorek winylu chlorowany (PVC-C)
 •   polichlorek winylu niezmiękczony (tylko do wody zimnej) (PVC-U)

 

metal

 • stal węglowa zwykła ocynkowana
 • stal odporna na korozję
 • miedź (Cu-DHP)

 

 

inne materiały

 • jeżeli przewody z nich wykonane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w instalacjach wodociągowych
   
   
   
Copyright 2009 Brej-Tom-Tech USUGI HYDRAULICZNE
Powered by 2009 © BresIT
tworzenie stron sklep internetowy